CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

14 de gener, 2006

La Festa MajorFOTO: Programa de Festa Major (1925).

El Camp d´en Grassot era un barri de Gràcia que celebrava anyalment la Festa Major. Cada 15 d´agost els carrers es tancaven i guarnien a l´estil dels carrers de la vila. S´hi organitzaven balls a cura de les juntes de carrer, veritables ànimes de la festa.