CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

14 de gener, 2006

Comença la industrialitzacióFOTO: Portal de l'antic escorxador de Gràcia (on hi ha la caserna de la Guàrdia Civil).

L´obertura i les millores dels carres de l´eixample (clavagueres, aigua, gas i posteriorment electricitat); l´autorització, el 1895, d´edificar fins a dos pisos dins l´illa Cerdà; i un creixement demogràfic espectacular de la ciutat, produeixen una forta i ràpida industrialització del barri.
Fàbriques tèxtils i del ram de l´aigua, com la Sedeta i el "Blau" (propera a Can Mariné), s´instal.laren sobre mines subterrànies de l´antic torrent de Mariné. L´empresa Elizalde, pionera en la fabricació de cotxes i motors d´avió, se situà en el passeig de Sant Joan/Còrsega (on avui hi ha els blocs de "la Caixa"). També s´instal.là l´indústria química, coneguda popularment com "La gota d´ambre", en els terrenys de l´actual Henkel Ibèrica; i la fàbrica Myrurgia, molt propera al barri, es construí del 1928 al 1930. S´intensificà la presència de petites empreses, comerços, tallers i obradors als baixos de carrers i passatges. Per aquelles dates (1929) el vell escorxador de Gràcia, que funcionava des del segle passat on avui hi ha la caserna de la Guardia Civil, va ésser traslladat a l´escorxador general del carrer de la Diputació