CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

14 de gener, 2006

Principals transformacions

En començar el segle fou oberta la via del carrer de Coello (Sant Antoni Maria Claret) a través dels camps de la "Casa Missió" de manera que les terres quedaren disminuides i repartides en tres trossos. La transformació prosseguí amb les edificacions alçades a l´altra banda del carrer de Nàpols i s´accentuà quan els claretians bastiren a la banda esquerra de la casa, l´església basílica del Cor de Maria, començada el 21 d´abril de 1904 per l´arquitecte Joan Martorell i finalitzada pel seu fill. Fou inagurada el 21 de juny de 1913.
Posteriorment, aplanat el torrent de Mariné fins a la demarcació del carrer de Sicília, compraren el pati que restava a mà esquerra de l´església, per tal de poder-hi edificar el col.legi actual (1925-26). Però la modificació més forta fou l´obertura del carrer de Nàpols fins a la travessera, la prolongació del qual obligà a retallar alguns metres de l´ala de migdia del Convent i a edificar una nova façana al carrer de Nàpols. L´aspecte de l´antic convent avui sols és observable des de l´interior. Desapareguda la masia de Can Mariné, el claustre i les restes del "Convent Nou" esdevenen la construcció més antiga del barri. Com anecdotari, recordem que el 2 de setembre de 1885 esdevingué provisionalment hospital de colèrics. Tres vegades han hagut de fugir els claretians del convent. La primera, durant la revolució de setembre del 1868 sense que el convent patís cap desperfecte. La segona, durant la Setmana Tràgica de 1909 quan fou saquejat i cremat. Finalment, la darrera, en produir-se el cop d´estat militar de 1936. Concretament el 19 de juliol es registraren enfrontaments armats, dels quals queda algun testimoni a la façana de l´esglèsia. El convent fou assaltat