CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

14 de gener, 2006

"El Convent Nou"; l´antic convent dels claretians
FOTOS: Dibuix del "Convent Nou" (álbum histórico y gráfico de Gracia). "El Convent Nou" a començament de segle. (a dalt). L'església basílica (anys vint). (a dalt dreta).Era al voltant de l´any de 1854 que els hereus de confiança de la matrona barcelonina, Joaquima Castanyer, vídua de Forés, desitjosos de fundar un establiment benèfic religiós pujaven a Gràcia i seleccionaven unes terres del genuí Camp d´en Grassot, en l´extrem nord, per tal d´organitzar el projecte. El dia 14 de març de l´any 1854 es firmà l´escriptura de compra de tres mujades de terra (equivalents a unes 146 àrees) que havien estat propietat fins aleshores de la senyora Josepa Peracaula i del seu fill Onofre Alzamora.
Formava una mena de rectangle, que llindava a l´orient amb terres del Baró de Castellet a través del torrent de Mariner; a migdia i a ponent, tocava les terres de Jeroni Grassot; i finalment per la banda del nord, llindava amb les d´Onofre Romans. Al mig de la finca, però tirant un xic cap a ponent, començaven els marmessors a bastir-hi una edificació. Pujava l´edifici de planta rectangular amb quatre ales perfectament orientades, de dos pisos cada una, tancant un espaiós pati o jardí interior voltat d´un porticat. Amb tot això als pocs anys d´haver-se construït aquest porticat, hagueren d´ésser reforçades les arcades per tal de sostenir el pes dels dos pisos alçats damunt la planta.
No havien finalitzat les obres, quan el cabal de l´herència havia estat dissipat. No trobaren cap altre remei que cercar alguna congregació religiosa que volgués fer-se càrrec de l´edifici en construcció; tot això fou dut pels sacerdots administradors de l´herència. No feia deu anys que el pare Claret havia posat els fonaments del seu institut de Vic. Cridà el bisbe Palau de la Seu de Barcelona, els representants de la Congregació del Cor de Maria i formalitzaren els contractes. Així entraren els claretians en el domini del "Convent Nou", que anomenaven "Casa Missió", el 4 de novembre de l´any 1859. Algunes modificacions foren necessàries per fer habitable aquell edifici i separar els seus camps i vinyes de les incursions estranyes. En aquells anys es podia anar fins les muralles de la ciutat travessant els camps d´un parell de cases de pagès. Als primers mesos de 1860 pogué instal.lar-se la comunitat a l´entorn de les masies del Camp d´en Grassot, i cap al 1871, començada la urbanització del barri, començà a funcionar el col.legi.
Al llarg de més de cent vintanys, moltes generacions de nens (i darrerament nenes) del barri, han anat al col.legi Claret.