CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

15 de gener, 2006

Can MarinéFOTOS: Can Mariné des del carrer de Còrsega (anys seixanta). El pati de can Mariné tallava el carrer de Còrsega (anys vint).


Aquesta masia fou enderrocada el 1991; s´aixecava al carrer de Còrsega, entre els de Nàpols i Sicília, al costat del també desaparegut passatge d´Iscle Soler, antic curs del torrent Mariné. Aquest torrent era la fita divisòria entre els antics termes municipals de Gràcia i Sant Martí de Provençals, terme a què pertanyia la casa.
La casa era propietat de la família Mariné, originària de l´antiquíssima masia de Can Mariné d´Horta. La heretat, d´unes vuit hectàrees, ja apareix en plànols del pla de Barcelona del primer terç del segle passat. El topònim Mariné donà nom al torrent anomenat fins aleshores de la Partió i al passatge obert el 1877 dins les terres de la propietat. Encara a les darreries dels anys vint, el pati de la casa tallava totalment el carrer de Còrsega; del jardí se´n conservà, fins que fou enderrocada, un arbre al mig de la voravia.
Durant la guerra, en obrir-se un refugi antiaeri en el celler, es trobaren sota terra unes sitges de més de dos metres i mig de fondària. Probablement aquests dipòsits de gra van ésser el darrer vestigi de producció agrícola al nostre barri.