CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

15 de gener, 2006

La primera urbanització
FOTOS: (dreta). Restes del carrer de Sant Jaume en obrir-se el passeig de Sant Joan. (a dalt). Passeig de Sant Joan a l'alçada del carrer Indústria. (al fons, prop de la travessera, els darrers vestigis de la primera urbanització).

El naixement de la vila de Gràcia comportà l´aparició de les primeres cases i la instal.lació d´un bon nombre de forns d´obra, o rajoleries, que explotaven els terrals dels camps (per servir de materials de construcció a la creixent vila). Tot aquell raval, de cases molt humils, era edificat en la part inferior de la travessera entre els torrents del Pecat i de Pregón (aproximadament en el que avui és la part alta del passeig de Sant Joan).

En un document de 1825 ja constaven alguns carrers, com els de Sant Jaume i Sant Pere, amb sis cases cadascun, o el de Sant Isidre, amb onze. Pertanyia al Barri 9, Quarter 3 de Barcelona, que formava el poble de Nostra Senyora de Gràcia amb tres-cents trenta-un edificis. Amb el pas del temps aquesta urbanització anà creixent i s´obriren nous carrers com el del Rosari i el de la Creu.
En obrir-se, del 1907 al 1928, la part alta de passeig de Sant Joan, aquests carrers foren enderrocats i passaren a l´oblit. Aquesta part del passeig fou inagurada oficialment l´ onze de febrer de 1932. D´aquell primer barri que existí abans que Jeroni Grassot urbanitzés la seva propietat no en queda cap resta ni vestigi.