CAMP D'EN GRASSOT

origen i formació d'un barri de Josep Maria Esteve Puntí.

15 de gener, 2006

Les masies

A la darreria del segle XVIII, començament del XIX, el pla de Barcelona i concretament el que seria terme de la vila de Gràcia, estava poblat per un bon nombre de masies que conreaven terres de diferents heretats. Els cultius més habituals del pla eren: blat, ordi, oliveres, vinyes, canyars, fruiters, farratges, hortes, lli i cànem. També s´hi criaven porcs, ovelles, cabres, coloms, gallines i oques. Entre les masies més properes al barri, recordem: Cal Comte, Can Sanpere, Can Marineret i Can Focs (la desapareguda acadèmia Salleras); com també el setcentista Palau de la Virreina , que donà nom a la popular plaça gracienca. De les tres masies que hem localitzat al nostre barri, dues van desaparèixer als anys trenta i la darrera, Can Mariné, fa un parell d´anys